USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ giao dịch trong phạm vi hẹp 0.9920–0.9950 Dải Bollinger đã được điều chỉnh ngang và phạm vi giá hơi thu hẹp, phản ánh sự phát triển của sự điều chỉnh. Hỗ trợ chính là mức 0.9905. Biểu đồ MACD được điều chỉnh trong vùng trung lập, không cho tín hiệu nào đi vào thị trường. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 0.9920. Dải Bollinger được hướng đi ngang, trong khi phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho biết động thái điều chỉnh của thiết bị. MACD histogram nằm trong vùng trung lập và không cho tín hiệu rõ ràng về vị trí mở. Stochastic củng cố trong vùng trung lập.

Hỗ trợ và kháng cự

Mức kháng cự: 0.9951, 0.9983, 1.0016, 1.0052.

Mức hỗ trợ: 0.9922, 0.9904, 0.9860, 0.9826, 0.99790.

 

Gợi ý giao dịch

Vị trí bán có thể được mở dưới 0.9904 với mức chốt lời tại 0.9860 và dừng lỗ 0.9942.

Vị trí mua có thể được mở trên mức 0.9955 với mức chốt lời tại 1.0000 và dừng lỗ 0.9915.

Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.001011.0007625

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9900
Take Profit0.9860
Stop Loss0.9942
Mức hỗ trợ0.9790, 0.9826, 0.9860, 0.9904, 0.9922, 0.9951, 0.9983, 1.0016, 1.0052

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9960
Take Profit1.0000
Stop Loss0.9915
Mức hỗ trợ0.9790, 0.9826, 0.9860, 0.9904, 0.9922, 0.9951, 0.9983, 1.0016, 1.0052
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi