XAG/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm đang trong giai đoạn điều chỉnh, công cụ đang giao dịch giữa đường biên dưới và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, khối lượng của nó đang tăng lên, đường tín hiệu đi qua đường zero và thân biểu đồ hướng xuống, cho tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên đường biên với vùng quá bán.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ di chuyển ngang trong phạm vi hẹp được tạo thành bởi đường biên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giảm nhẹ khối lượng của nó. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá mua, các đường đi của nó hướng xuống.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 16.10, 16.20, 16.39, 16.47, 16.60.

Các mức hỗ trợ: 16.00, 15.90, 15.75, 15.50, 15.30.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở tại mức 15.90 với mục tiêu tại 15.50 và cắt lỗ tại 16.10.

Các lệnh mua có thể được mở tại mức 16.20 với mục tiêu tại 16.60 và cắt lỗ tại 16.00.

Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.04514.95887

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm15.90
Take Profit15.50
Stop Loss16.10
Mức hỗ trợ15.30, 15.50, 15.75, 15.90, 16.00, 16.10, 16.20, 16.39, 16.47, 16.60

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm16.20
Take Profit16.60
Stop Loss16.00
Mức hỗ trợ15.30, 15.50, 15.75, 15.90, 16.00, 16.10, 16.20, 16.39, 16.47, 16.60
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi