XAU/USD, D1

Trên biểu đồ D1, các công cụ đang giảm theo phần trên của dải Bollinger Bands; vùng giá đang mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục giảm. Biểu đồ MACD tring vùng âm và dần tăng khối lượng. Stochastic trong vùng bán quá và di chuyển trong vùng phẳng.

 

XAU/USD, H4

TRên biểu đồ H4, đang điều chỉnh xu hướng giảm, các công cụ đang giao dịch gần vùng đỉnh của dải Bollinger Bands, vùng giá đang mở rộng. Biểu đồ MACD trong vùng âm giữ tín hiệu mở lệnh bán. Stochastic trong vùng bán quá và hướng phẳng.

 

Các mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 1237.70, 1231.30, 1222.70, 1215.50.

Ngưỡng kháng cự: 1242.90, 1246.50, 1249.70, 1256.30.

Gợi ý giao dịch

Theo các chỉ số kỹ thuật, lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 1223.00 và cắt lỗ tại 1248.00.

Lệnh mua có thể được mở từ mức 1257.00 với mục tiêu tại 1270.00. Cắt lỗ tại 1248.00.

Thời gian hoàn thành: 1-3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1274.841274.0282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1242.83
Take Profit1223.00
Stop Loss1248.00
Mức hỗ trợ1215.50, 1222.70, 1231.30, 1237.70, 1242.90, 1246.50, 1249.70, 1256.30

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1257.00
Take Profit1270.00
Stop Loss1248.00
Mức hỗ trợ1215.50, 1222.70, 1231.30, 1237.70, 1242.90, 1246.50, 1249.70, 1256.30
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi