NZD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tỉ giá đang giao dịch ở giữa đường trung bình và đường biên dưới của dải Bollinger; phậm vi giá được mở rộng tạo điều kiện cho chỉ số tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ từ phía trên cho thấy dấu hiệu mở các lệnh bán. Stochastic đang băng qua biên giới của khu vực mua quá mức từ bên dưới.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đang bẻ cong hướng của đường trên dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giảm dần khối lượng của nó. Stochastic sắp rời khỏi vùng quá mua, các đường dao động đang đảo chiều xuống.

Các mức quan trọng

Các mức hỗ trợ: 0.6900, 0.6880, 0.6850, 0.6830.

Các mức kháng cự: 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000.

Gợi ý giao dịch

Theo như các chỉ báo kỹ thuật thì thích hợp mở các lệnh bán từ mức 0.6880 với mức chốt lời tại 0.6830 và cắt lỗ tại 0.6910.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.6935 với mức chốt lời tại 0.7000. Cắt lỗ — 0.6900.

Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.669140.6685856

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.6880
Take Profit0.6830
Stop Loss0.6910
Mức hỗ trợ0.6830, 0.6850, 0.6880, 0.6900, 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6935
Take Profit0.7000
Stop Loss0.6900
Mức hỗ trợ0.6830, 0.6850, 0.6880, 0.6900, 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi