USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tỉ giá đang giao dịch ở phần trên của Bollinger Bands. Chỉ số điều chỉnh đi ngang và vùng giá vẫn không thay đổi, điều này cho thấy sự điều chỉnh tiếp theo. Mức hỗ trợ chính là 0.9880. MACD histogram đang điều chỉnh trong vùng trung lập, tín hiệu cho việc đi vào thị trường chưa được hình thành. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng khi bước vào thị trường.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm tra đường biên dưới của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên, trong khi phạm vi giá đã giảm, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. MACD histogram bắt đầu suy giảm và khối lượng giao dịch giảm không đáng kể khi hình thành tín hiệu bán. Stochastic sắp rời khỏi vùng quá bán, tín hiệu cho việc thâm nhập thị trường có thể được hình thành trong vài giờ tới.

Các mức quan trọng

Các mức hỗ trợ: 0.9886, 0.9853, 0.9819, 0.9782, 0.9744.

Các mức kháng cự: 0.9924, 0.9947, 0.9985, 1.0025, 1.0058.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9880 với mức chốt lời tại 0.9820 và cắt lỗ tại 0.9908. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9945 với mức chốt lời tại 1.0000 và cắt lỗ tại 0.9920. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.014761.0141858

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9875
Take Profit0.9820
Stop Loss0.9908
Mức hỗ trợ0.9744, 0.9782, 0.9819, 0.9853, 0.9886, 0.9924, 0.9947, 0.9985, 1.0025, 1.0058

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9950
Take Profit1.0000
Stop Loss0.9920
Mức hỗ trợ0.9744, 0.9782, 0.9819, 0.9853, 0.9886, 0.9924, 0.9947, 0.9985, 1.0025, 1.0058
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi