USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp này đang giao dịch ở phần trên của Bollinger Bands. Chỉ số điều chỉnh đi ngang và phạm vi giá vẫn không thay đổi làm cơ sở cho việc điều chỉnh tiếp theo. MACD histogram đang điều chỉnh trong vùng trung lập, tín hiệu cho việc đi vào thị trường chưa được hình thành. Stochastic đang rời khỏi vùng quá mua đã hình thành tín hiệu bán.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, chỉ báo đang giao dịch bên dưới đường trung bình của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên, trong khi phạm vi giá đã giảm, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực với khối lượng giảm và tín hiệu mua có liên quan. Stochastic tiến vào vùng quá mua, tín hiệu bán có thể hình thành trong vài giờ tới.

Các mức quan trọng

Các mức hỗ trợ: 0.9924,0.9886,0.9853,0.9819,0.9782,0.9744.

Các mức kháng cự: 0.9948, 0.9985, 1.0025, 1.0058, 1.0096.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tịa 0.9880 và cắt lỗ tại 0.9975. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.9955 với mức chốt lời tại 1.0025 và cắt lỗ tại 1.0005. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.014761.0141858

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.9944
Take Profit0.9880
Stop Loss0.9975
Mức hỗ trợ0.9744, 0.9782, 0.9819, 0.9853, 0.9886, 0.9924, 0.9948, 0.9985, 1.0025, 1.0058, 1.0096

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9960
Take Profit1.0025
Stop Loss1.0005
Mức hỗ trợ0.9744, 0.9782, 0.9819, 0.9853, 0.9886, 0.9924, 0.9948, 0.9985, 1.0025, 1.0058, 1.0096
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi