XAU/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ đang giao dịch giữa đường Bollinger Bands phía dưới và đường trung bình, biên độ giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, giảm dần khối lượng. Stochastic nằm trong vùng trung lập và các đường dao động đang đảo chiều xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ được điều chỉnh theo đường giữa của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, giữ tín hiệu yếu cho việc mở các lệnh mua. Stochastic di chuyển theo hướng biên của vùng bán quá, các đường dao động hướng xuống dưới. Trong trường hợp vượt qua biên từ trên, tín hiệu mở lệnh mua sẽ được hình thành.

Mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 1297.34, 1295.45, 1292.82, 1290.72, 1288.10.

Ngưỡng kháng cự: 1300.28, 1302.90, 1304.64, 1307.00, 1308.96.

Gợi ý giao dịch

Lệnh mua có thể mở từ mức 1300.50 với mục tiêu tại 1304.00 và cắt lỗ tại 1297.50.

Lệnh bán có thể mở từ mức 1297.00 với mục tiêu tại 1293.00. Cắt lỗ – 1300.00.

Thời gian dự kiến: 1-3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1274.841274.0282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1300.50
Take Profit1304.00
Stop Loss1297.50
Mức hỗ trợ1288.10, 1290.72, 1292.82, 1295.45, 1297.34, 1300.28, 1302.90, 1304.64, 1307.00, 1308.96

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1297.00
Take Profit1293.00
Stop Loss1300.00
Mức hỗ trợ1288.10, 1290.72, 1292.82, 1295.45, 1297.34, 1300.28, 1302.90, 1304.64, 1307.00, 1308.96
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi