USD/CHF, D1

Trong biểu đồ D1, các công cụ đã điều chỉnh tới vùng giữa của dải Bollinger Bands, vùng giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD cạnh đường 0 và có khối lượng nhỏ, đường tín hiệu vừa cắt đường 0 từ bên trên, sau đó tín hiệu mở lệnh bán đã hình thành. Stochastic trong vùng trung lập và các đường giao động hướng lên trên.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ D1, cặp tiền đang di chuyển trong vùng được hình thành bởi các đường trên và đường giữa của dải Bollinger Bands. Biểu đồ MACD đang trong vùng dương, dần tăng khối lượng giao dịch, đường tín hiệu cắt đường 0 và xu hướng của biểu đồ tăng lên trên, là tín hiệu cho việc mở lệnh mua. Stochastic đang trong vùng bán quá và đường tín hiệu hướng lên trên.

Các mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 0.9870, 0.9860, 0.9840, 0.9830, 0.9820, 0.9800.

Ngưỡng kháng cự: 0.9885, 0.9900, 0.9910, 0.9925, 0.9940, 0.9970.

Gợi ý giao dịch

Theo các chỉ số kỹ thuật, lệnh mua có thể mở từ mức 0.9900 với mục tiêu tại 0.9970 và cắt lỗ tại 0.9860.

Lệnh bán có thể được mở từ mức 0.9850 với mục tiêu tại 0.9800. Cắt lỗ tại – 0.9880.

Thời gian dự kiến: 1-3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.014761.0141858

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9900
Take Profit0.9970
Stop Loss0.9860
Mức hỗ trợ0.9800, 0.9820, 0.9830, 0.9840, 0.9860, 0.9870, 0.9885, 0.9900, 0.9910, 0.9925, 0.9940, 0.9970

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9850
Take Profit0.9800
Stop Loss0.9880
Mức hỗ trợ0.9800, 0.9820, 0.9830, 0.9840, 0.9860, 0.9870, 0.9885, 0.9900, 0.9910, 0.9925, 0.9940, 0.9970
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi