NZD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo đang phát triển dọc theo đường biên phía trên của dải Bollinger; phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục tăng trưởng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giảm khối lượng, đường tín hiệu đang chuẩn bị băng qua đường số 0 trở lên, sau đó tín hiệu mua sẽ được ghi nhận. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

9e40e12eb2b7f5fad6870397206585dd.png (698×495)

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo đang di chuyển trong một kênh ngang được hình thành bởi các đường biên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua, khối lượng tối thiểu. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu dao động hướng xuống dưới.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 0.7050, 0.7070, 0.7100.

Các mức hỗ trợ: 0.7030, 0.7010, 0.7000, 0.6975, 0.6950, 0.6935, 0.6920, 0.6900, 0.6880.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mức chốt lời tại 0.7100 và cắt lỗ tại 0.7010.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 0.7000 với mức chốt lời tại 0.6950 và cắt lỗ tại 0.7030.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.684780.6842256

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.7035
Take Profit0.7100
Stop Loss0.7010
Mức hỗ trợ0.6880, 0.6900, 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000, 0.7010, 0.7030, 0.7050, 0.7070, 0.7100

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.7000
Take Profit0.6950
Stop Loss0.7030
Mức hỗ trợ0.6880, 0.6900, 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000, 0.7010, 0.7030, 0.7050, 0.7070, 0.7100
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi