XAG/USD, D1

Trên biểu đồ D1, các công cụ được điều chỉnh tới đường biên trên của dải Bollinger Bands. Biểu đồ MACD cạnh đường 0 và khối lượng nhỏ, đường tín hiệu di chuyển theo mặt ngang trong suốt mặt dải 0. Stochastic tăng tới đường biên của vùng mua quá.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ H4, động lực cho các công cụ di chuyển trong suốt vùng hẹp bên trên vùng trung bình của dải Bollinger Bands. Biểu đồ MACD đang ở trong vùng dương. Đường tín hiệu cắt ngang biểu đồ từ bên dưới tạo tín hiệu cho việc mở lệnh mua. Stochastic đi vào vùng biên của vùng bán quá, các đường dao động ngược chiều.

Key levels

Mức hỗ trợ: 16.67, 16.60, 16.50, 16.41, 16.35, 16.27, 16.20.

Ngưỡng kháng cự: 16.75, 16.80, 16.85, 16.90, 17.00.

Gợi ý giao dịch

Lệnh mua có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 16.85 và cắt lỗ tại 16.60.

Lệnh bán có thể được mở từ mức16.50 với mục tiêu tại 16.20 và cắt lỗ tại 16.60.

Thời gian dự kiến: 3-5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.98115.864117

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm16.68
Take Profit16.85
Stop Loss16.60
Mức hỗ trợ16.20, 16.27, 16.35, 16.41, 16.50, 16.60, 16.67, 16.75, 16.80, 16.85, 16.90, 17.00

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm16.50
Take Profit16.20
Stop Loss16.60
Mức hỗ trợ16.20, 16.27, 16.35, 16.41, 16.50, 16.60, 16.67, 16.75, 16.80, 16.85, 16.90, 17.00
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi