XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo đã được điều chỉnh đến đường trung tâm của dải Bollinger, phạm vi giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giảm nhẹ khối lượng của nó. Stochastic nằm trong vùng trung lập và đảo ngược lên trên.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ số di chuyển trong một kênh ngang hẹp hình thành bởi đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger, phạm vi giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong khu vực của đường zero, khối lượng của nó là tối thiểu, đường tín hiệu đang chuẩn bị để vượt qua đường zero trở lên, sau đó sẽ nhận được một tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu hướng xuống dưới.

Hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ: 1295.45, 1290.72, 1288.10, 1284.50, 1281.70.

Các mức kháng cự: 1300.28, 1302.90, 1307.00, 1312.70, 1315.50, 1317.50.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở tại mức hiện tại với với chốt lời tại 1300.00 và cắt lỗ tại 1295.50.

Các lệnh bán có thể được mở tại mức 1293.50 với mức chốt lời tại 1291.00 và cắt lỗ 1295.50.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1328.341327.5282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1298.27
Take Profit1300.00
Stop Loss1295.50
Mức hỗ trợ1281.70, 1284.50, 1288.10, 1290.72, 1295.45, 1300.28, 1302.90, 1307.00, 1312.70, 1315.50, 1317.50

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1293.50
Take Profit1291.00
Stop Loss1295.50
Mức hỗ trợ1281.70, 1284.50, 1288.10, 1290.72, 1295.45, 1300.28, 1302.90, 1307.00, 1312.70, 1315.50, 1317.50
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi