XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo đang di chuyển ngang trong kênh được hình thành bởi đường biên dưới và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường thẳng của nó hướng xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo di chuyển trong một kênh ngang hẹp được hình thành bởi các đường biên của dải Bollinger, phạm vi giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong khu vực của đường trung lập, khối lượng của nó là tối thiểu và đường tín hiệu đang di chuyển theo chiều ngang dọc theo đường trung lập. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu của nó hướng lên trên.

Hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 1300.28, 1302.90, 1307.00, 1312.70, 1315.50, 1317.50.

Các mức hỗ trợ: 1295.45, 1290.72, 1288.10, 1284.50, 1281.70.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 1288.10 và cắt lỗ 1300.00.

Các lệnh mua có thể được mở ở mức 1300.50 với mục tiêu tại 1307.00. Cắt lỗ tại 1297.50.

Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1328.341327.5282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1296.50
Take Profit1288.10
Stop Loss1300.00
Mức hỗ trợ1281.70, 1284.50, 1288.10, 1290.72, 1295.45, 1300.28, 1302.90, 1307.00, 1312.70, 1315.50, 1317.50

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1300.50
Take Profit1307.00
Stop Loss1297.50
Mức hỗ trợ1281.70, 1284.50, 1288.10, 1290.72, 1295.45, 1300.28, 1302.90, 1307.00, 1312.70, 1315.50, 1317.50
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi