YM, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số đang cắt đường ngang được tạo thành bởi đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh mua. Stochastic trong vùng trung lập và hướng xuống dưới.

YM, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ số đã được hiệu chỉnh đến đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong khu vực của đường trung lập, khối lượng của nó là tối thiểu, đường tín hiệu di chuyển theo chiều ngang dọc theo đường trung lập. Stochastic trong vùng trung lập, đường tín hiệu hướng lên trên.

Hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 24791.0, 24916.8, 25080.9.

Các mức hỗ trợ: 24595.5, 24307.7, 23537.6.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 24595.5 và cắt lỗ tại 24877.6.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 24959.9 với mục tiêu tại 25080.9. Cắt lỗ tại 24844.7.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

DJIA index of the American stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
26017.526009.580

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm24760.0
Take Profit24595.5
Stop Loss24877.6
Mức hỗ trợ23537.6, 24307.7, 24595.5, 24791.0, 24916.8, 25080.9

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm24959.9
Take Profit25080.9
Stop Loss24844.7
Mức hỗ trợ23537.6, 24307.7, 24595.5, 24791.0, 24916.8, 25080.9
YM: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi