XAG/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số giao dịch nằm giữa đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong khu vực đường trung lập, giữ khối lượng tối thiểu, đường tín hiệu đi theo chiều ngang. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động được hướng lên trên.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ số rơi xuống giữa dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ một tín hiệu để mở các lệnh mua. Stochastic đi xuống vượt qua đường biên của vùng quá mua.

Hỗ trợ và kháng cự

Mức kháng cự: 16.60, 16.67, 16.80, 16.90, 17.00, 17.10.

Mức hỗ trợ: 16.50, 16.41, 16.35, 16.27, 16.20, 16.10, 16.00.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 16.27 và cắt lỗ 16.67.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 16.70 với mục tiêu tại 17.10 và cắt lỗ 16.50.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.98115.864117

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm16.57
Take Profit16.27
Stop Loss16.67
Mức hỗ trợ16.00, 16.10, 16.20, 16.27, 16.35, 16.41, 16.50, 16.60, 16.67, 16.80, 16.90, 17.00, 17.10

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm16.70
Take Profit17.10
Stop Loss16.50
Mức hỗ trợ16.00, 16.10, 16.20, 16.27, 16.35, 16.41, 16.50, 16.60, 16.67, 16.80, 16.90, 17.00, 17.10
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi