XAU/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ ở dưới đường Bollinger Bands. 1281.45 là mức hỗ trợ đáng kể. Chỉ số này hướng xuống dưới và phạm vi giá đã mở rộng, làm cơ sở cho việc giảm giá vàng. MACD đang nằm trong vùng tiêu cực, thể hiện tín hiệu bán mạnh. Stochastic đã rời khỏi vùng vượt bán và hình thành tín hiệu mua mạnh.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đang kiểm định mức kháng cự 1294.23. Dải Bollinger Bands đảo chiều ngang, và giá vẫn được giới hạn bởi phạm vi 1294.20-1289.00, cho thấy sự bảo toàn của sự điều chỉnh. MACD đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic đã chạm vùng quá mua đã hình thành tín hiệu bán mạnh.

Các mức trọng điểm

Mức hỗ trợ: 1261.38, 1270.84, 1281.45, 1285.24, 1289.03.

Mức kháng cự: 1294.23, 1298.94, 1304.19, 1314.39, 1324.30, 1332.18.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể được mở dưới mức 1285.00 với mục tiêu tại 1274.00 và cắt lỗ tại 1295.30. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Lệnh mua có thể được mở trên mức 1296.50 với mục tiêu tại 1304.60 và cắt lỗ tại 1284.40. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1328.341327.5282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1284.90
Take Profit1274.00
Stop Loss1295.30
Mức hỗ trợ1261.38, 1270.84, 1281.45, 1285.24, 1289.03, 1294.23, 1298.94, 1304.19, 1314.39, 1324.30, 1332.18

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1296.60
Take Profit1304.60
Stop Loss1284.40
Mức hỗ trợ1261.38, 1270.84, 1281.45, 1285.24, 1289.03, 1294.23, 1298.94, 1304.19, 1314.39, 1324.30, 1332.18
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi