USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, mã này đang tăng cường dọc theo biên trên của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng lên trên, vì phạm vi giá đang mở rộng, phản ánh sự tăng trưởng hơn nữa của cặp. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mua mạnh. Stochastic đã rời khỏi vùng quá bán, hình thành tín hiệu bán mạnh.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, mã này đang di chuyển trong phạm vi 1.0000–10050. Dải Bollinger Bands đang đi ngang, khi phạm vi giá đã thu hẹp, phản ánh xu hướng điều chỉnh. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, khối lượng của nó không giảm đáng kể và có tín hiệu mua. Stochastic đang ở trong vùng trung lập, không cho tín hiệu nào.

Mức chính

Kháng cự: 1.0050, 1.0096, 1.0145.

Hỗ trợ: 0.9842, 0.9876, 0.9912, 0.9963, 1.0001, 1.0020.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí mua có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu là 1.0095 và dừng lỗ 0.9960. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày

Vị trí bán có thể mở quanh mức 0.9960 với mục tiêu tại 0.9875 và dừng lỗ 1.0005. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000671.0000958

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1.0014
Take Profit1.0095
Stop Loss0.9960
Mức hỗ trợ0.9842, 0.9876, 0.9912, 0.9963, 1.0001, 1.0020, 1.0145, 1.0096, 1.0050

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9950
Take Profit0.9875
Stop Loss1.0005
Mức hỗ trợ0.9842, 0.9876, 0.9912, 0.9963, 1.0001, 1.0020, 1.0145, 1.0096, 1.0050
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi