USD/CAD, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tiền đang đi ngang và đang giao dịch trong đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger. Phạm vi giá được mở rộng, phản ánh khả năng phát triển xu hướng đi lên. Biểu đồ MACD nằm xung quanh đường zero, khối lượng của nó tăng nhẹ, đường tín hiệu đi qua đường zero lên trên, cho tín hiệu mở các vị trí mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường thẳng của nó được hướng xuống dưới.

USD/CAD, H4

Trên biểu đồ H4, mã này đang di chuyển ngang dọc theo đường giữa của dải Bollinger, phạm vi giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD xung quanh đường zero, khối lượng của nó là tối thiểu, và đường tín hiệu đang di chuyển theo chiều ngang. Stochastic nằm ở biên giới của vùng quá bán. Đó là đường tín hiệu đi xuống; tín hiệu mua sẽ được xác nhận.

Mức chính

Kháng cự: 1.2880, 1.2900, 1.2930, 1.2950, 1.3000.

Hỗ trợ: 1.2850, 1.2820, 1.2800, 1.2750.

Lời khuyên giao dịch

Giao dịch mua có thể mở từ mức 1.2880 với mục tiêu 1.2930 và dừng lỗ tại 1.2850. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Vị trí bán có thể được mở từ mức 1.2850 với mục tiêu 1.2800 và dừng lỗ tại 1.2880. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

US Dollar vs Canadian

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.313851.3132560

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.2880
Take Profit1.2930
Stop Loss1.2850
Mức hỗ trợ1.2750, 1.2800, 1.2820, 1.2850, 1.2880, 1.2900, 1.2930, 1.2950, 1.3000

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.2850
Take Profit1.2800
Stop Loss1.2880
Mức hỗ trợ1.2750, 1.2800, 1.2820, 1.2850, 1.2880, 1.2900, 1.2930, 1.2950, 1.3000
USD/CAD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi