AUD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tỷ giá đang giảm dọc theo đường dưới của dải Bollinger trong khi phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm trong khi đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ từ trên đỉnh, do đó giữ tín hiệu bán. Stochastic sắp rời khỏi vùng quá mua, xác nhận tín hiệu mua.

AUD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, cặp tỷ giá đang giao dịch trong dải Bollinger dưới trong khi phạm vi giá được mở rộng - xu hướng giảm vẫn được duy trì. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu bán mạnh. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường thẳng của nó hướng lên trên.

Mốc quan trọng

Hỗ trợ: 0.7500, 0.7470, 0.7450, 0.7400.

Kháng cự: 0.7530, 0.7550, 0.7570, 0.7585, 0.7600.

Lời khuyên giao dịch

Theo các chỉ số kỹ thuật, các vị thế bán thích hợp hơn.

Vị trí bán có thể được mở từ mức 0.7500 với mục tiêu tại 0.7450 và dừng lỗ tại 0.7530. Hiệu lực trong 1-3 ngày.

Vị trí mua có thể được mở từ mức 0.7550 với mục tiêu tại 0.7600 và dừng lỗ tại 0.7520. Hiệu lực trong 1-3 ngày.

Australian vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.712960.7124452

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.7500
Take Profit0.7450
Stop Loss0.7530
Mức hỗ trợ0.7400, 0.7450, 0.7470, 0.7500, 0.7530, 0.7550, 0.7570, 0.7585, 0.7600

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.7550
Take Profit0.7600
Stop Loss0.7520
Mức hỗ trợ0.7400, 0.7450, 0.7470, 0.7500, 0.7530, 0.7550, 0.7570, 0.7585, 0.7600
AUD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi