USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, mã này đã điều chỉnh lên đường trên của dải Bollinger. Chỉ số này hướng lên trên và phạm vi giá đang mở rộng, đây là cơ sở để củng cố thêm USD/CHF. MACD histogram đang ở trong vùng dương, duy trì tín hiệu mua mạnh. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá bán, một tín hiệu bán mạnh có thể được hình thành trong ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, mã này đang điều chỉnh gần ngưỡng hỗ trợ 0.9870. Dải Bollinger Bands hướng lên trên, trong khi biên độ giá giảm không đáng kể, cho thấy sự thay đổi sớm trong xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương với khối lượng giảm và tín hiệu mua đang hình thành. Stochastic đã chạm vùng quá bán.

Mốc quan trọng

Hỗ trợ: 0.9637, 0.9672, 0.9707, 0.9744, 0.9794, 0.9811, 0.9842, 0.9868.

Kháng cự: 0.9894, 0.9919, 0.9943, 0.9977.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí mua có thể được mở từ giá hiện tại với mục tiêu tại 0.9945, 0.9970 và dừng lỗ tại 0.9835. Thời gian thực hiện: 2-3 ngày.

Vị trí bán có thể dược mở tại 0.9850 với mục tiêu tại 0.9795 và dừng lỗ tại 0.9895. Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000671.0000958

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.9889
Take Profit0.9945, 0.9970
Stop Loss0.9835
Mức hỗ trợ0.9637, 0.9672, 0.9707, 0.9744, 0.9794, 0.9811, 0.9842, 0.9868, 0.9894, 0.9919, 0.9943, 0.9977

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9845
Take Profit0.9795
Stop Loss0.9895
Mức hỗ trợ0.9637, 0.9672, 0.9707, 0.9744, 0.9794, 0.9811, 0.9842, 0.9868, 0.9894, 0.9919, 0.9943, 0.9977
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi