NZD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, cặp này đang hướng xuống đường biên dưới của dải Bollinger; phạm vi giá được mở rộng, phản ánh sự phát triển có thể có của xu hướng đi xuống. Biểu đồ MACD xung quanh đường zero, khối lượng của nó là tối thiểu và đường tín hiệu đang di chuyển theo chiều ngang. Stochastic đã tiến vào vùng quá bán, tạo thành một tín hiệu mở các vị thế mua.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, cặp tỷ giá đi xuống dọc theo biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu cắt ngang biểu đồ xuống dưới, tạo thành một tín hiệu để mở các vị thế bán. Stochastic nằm trong vùng quá bán, các đường chỉ báo của nó chỉ theo chiều ngang.

Các mức quan trọng

Mức kháng cự: 0.7198, 0.7210, 0.7226, 0.7244, 0.7258, 0.7280, 0.7300.

Mức hỗ trợ: 0.7188, 0.7152, 0.7138, 0.7102, 0.7072.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí bán có thể được mở ở mức hiện tại với mục tiêu tại 0.7100 và dừng lỗ 0.7210. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Vị trí mua có thể được mở ở mức 0.7230 với mục tiêu 0.7280 và dừng lỗ tại 0.7200. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.684780.6842256

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.7191
Take Profit0.7100
Stop Loss0.7210
Mức hỗ trợ0.7072, 0.7102, 0.7138, 0.7152, 0.7188, 0.7198, 0.7210, 0.7226, 0.7244, 0.7258, 0.7280, 0.7300

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.7230
Take Profit0.7280
Stop Loss0.7200
Mức hỗ trợ0.7072, 0.7102, 0.7138, 0.7152, 0.7188, 0.7198, 0.7210, 0.7226, 0.7244, 0.7258, 0.7280, 0.7300
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi