Số liệu về GDP của Canada trong quý thứ tư lúc 3:30 pm (GMT+2). Các chỉ số đo lường giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi đất nước trong một thời gian nhất định. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số hỗ trợ đồng đô la Canada. Một mùa thu trong chỉ làm suy yếu đồng đô la Canada.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi