Số liệu về GDP của Canada trong quý thứ tư lúc 3:30 pm (GMT+2). Các chỉ số đo lường giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi đất nước trong một thời gian nhất định. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số hỗ trợ đồng đô la Canada. Một mùa thu trong chỉ làm suy yếu đồng đô la Canada.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi