Dữ liệu về doanh số bán lẻ của Real cho tháng Hai ở Thụy Sĩ tại 10:15 (GMT+2). Các biện pháp thay đổi dữ liệu trong khối lượng doanh số bán lẻ và được theo sau là một chỉ số niềm tin tiêu dùng. Một sự tăng trưởng doanh số bán lẻ đại diện cho một sự tăng trưởng trong tiêu thụ và có tác động tích cực đến nền kinh tế. Một mùa thu trong các chỉ số được xem như là một yếu tố tiêu cực đối với nền kinh tế. Một kết quả cao tăng cường Franc, trong khi một đọc thấp làm suy yếu Franc.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi