Dữ liệu về doanh số bán lẻ của Real cho tháng Hai ở Thụy Sĩ tại 10:15 (GMT+2). Các biện pháp thay đổi dữ liệu trong khối lượng doanh số bán lẻ và được theo sau là một chỉ số niềm tin tiêu dùng. Một sự tăng trưởng doanh số bán lẻ đại diện cho một sự tăng trưởng trong tiêu thụ và có tác động tích cực đến nền kinh tế. Một mùa thu trong các chỉ số được xem như là một yếu tố tiêu cực đối với nền kinh tế. Một kết quả cao tăng cường Franc, trong khi một đọc thấp làm suy yếu Franc.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi