Markit Manufacturing PMI ở Đức lúc 10:55 am (GMT+2). Chỉ số này được dự kiến ​​sẽ vẫn không đổi ở mức 50,2 điểm trong tháng Hai. Các chỉ số, là một trong những chỉ số quan trọng của nền kinh tế, cải thiện điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng của nó. Một kết quả trên 50 điểm được nhận thức tích cực và tăng cường Euro. Một kết quả dưới 50 điểm, trái lại, được xem là một tín hiệu tiêu cực và làm suy yếu đồng euro.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi