Markit Manufacturing PMI ở Đức lúc 10:55 am (GMT+2). Chỉ số này được dự kiến ​​sẽ vẫn không đổi ở mức 50,2 điểm trong tháng Hai. Các chỉ số, là một trong những chỉ số quan trọng của nền kinh tế, cải thiện điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng của nó. Một kết quả trên 50 điểm được nhận thức tích cực và tăng cường Euro. Một kết quả dưới 50 điểm, trái lại, được xem là một tín hiệu tiêu cực và làm suy yếu đồng euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi