Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp tại thị trường EU 12:00 (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ vẫn không đổi ở mức 10,4% trong tháng Giêng. Tỷ lệ thất nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm của tổng số lực lượng lao động thất nghiệp. Một sự tăng trưởng của chỉ số đại diện cho một sự suy giảm tăng trưởng kinh tế. Một kết quả cao áp Euro, trong khi một thấp, ngược lại, tăng cường Euro.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi