Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp tại thị trường EU 12:00 (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ vẫn không đổi ở mức 10,4% trong tháng Giêng. Tỷ lệ thất nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm của tổng số lực lượng lao động thất nghiệp. Một sự tăng trưởng của chỉ số đại diện cho một sự suy giảm tăng trưởng kinh tế. Một kết quả cao áp Euro, trong khi một thấp, ngược lại, tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi