Dữ liệu về tài khoản vãng lai trong quý thứ tư ở Canada lúc 3:30 pm (GMT+2). Các chỉ số đại diện cho sự cân bằng của tiết kiệm và đầu tư của Canada. Thặng dư tài khoản vãng lai chỉ ra rằng hạt là một người cho vay ròng với phần còn lại của thế giới. Thâm hụt tài khoản vãng lai cho thấy rằng đất nước là một con nợ ròng với phần còn lại của thế giới. Một kết quả cao tăng cường Dollar Canada. Một kết quả tiêu cực làm suy yếu đồng đô la Canada.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi