Dữ liệu về tài khoản vãng lai trong quý thứ tư ở Canada lúc 3:30 pm (GMT+2). Các chỉ số đại diện cho sự cân bằng của tiết kiệm và đầu tư của Canada. Thặng dư tài khoản vãng lai chỉ ra rằng hạt là một người cho vay ròng với phần còn lại của thế giới. Thâm hụt tài khoản vãng lai cho thấy rằng đất nước là một con nợ ròng với phần còn lại của thế giới. Một kết quả cao tăng cường Dollar Canada. Một kết quả tiêu cực làm suy yếu đồng đô la Canada.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi