Cốt lõi chỉ số giá tiêu dùng là do trong khu vực châu Âu vào lúc 12:00 pm (GMT+2). Trên cơ sở năm qua năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ được giảm xuống 0,9% từ 1,0%. Chỉ số CPI lõi là chỉ số quan trọng của lạm phát trong khu vực. Các dữ liệu đại diện cho một sự thay đổi giá cho giỏ hàng hoá cố định và dịch vụ. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số có thể tăng cường Euro, trong khi một suy giảm, trái lại, có một ảnh hưởng tiêu cực đến đồng Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi