KOF chỉ số hàng đầu cho tháng Hai ở Thụy Sĩ tại 10:00 (GMT+2). Dữ liệu được dựa trên 12 chỉ số kinh tế chính và đại diện cho điều kiện kinh tế trong nước. Một kết quả cao là nhân tố tích cực cho nền kinh tế và tăng cường Franc. Một đọc thấp, trái lại, làm suy yếu Franc.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi