KOF chỉ số hàng đầu cho tháng Hai ở Thụy Sĩ tại 10:00 (GMT+2). Dữ liệu được dựa trên 12 chỉ số kinh tế chính và đại diện cho điều kiện kinh tế trong nước. Một kết quả cao là nhân tố tích cực cho nền kinh tế và tăng cường Franc. Một đọc thấp, trái lại, làm suy yếu Franc.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi