Dữ liệu về thu nhập cá nhân cho tháng Giêng lúc 05:00 (GMT+2) ở Mỹ. Chỉ số này được dự báo sẽ tăng trưởng từ 0,3% đến 0,4%. Các chỉ số đại diện cho một thu nhập của cá nhân từ các nguồn khác nhau. Một kết quả cao củng cố USD. Một đọc thấp làm suy yếu đồng USD. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số cho thấy sự sẵn sàng của người tiêu dùng để dành tiền trong điều kiện kinh tế hiện nay.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi