Dữ liệu về Hàng Cán cân thương mại lúc 03:30 (GMT+2) ở Mỹ. Theo dự báo, trong tháng con số này lên tới -61100000000, chống -61500000000 USD trong tháng trước đó. Hàng hóa Cán cân thương mại đại diện cho sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa trong một thời gian nhất định và được công bố vài ngày trước khi cán cân thương mại được ra ngoài. Một đọc tích cực cho thấy thặng dư cán cân và tăng cường USD. Một đọc âm đại diện cho một thâm hụt cán cân và làm suy yếu đồng USD.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi