Dữ liệu về cán cân thương mại tháng Giêng là do ở New Zealand 11:45 (GMT+2). Thâm hụt thương mại dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,840 tỷ đồng từ 3549000000 trên một cơ sở hàng năm và 245.500.000 từ 53,0 triệu trên một cơ sở hàng tháng.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi