Xu hướng hiện nay

Hôm qua, cặp giảm trong bối cảnh một mùa thu trong rủi ro trên thị trường đã buộc các nhà đầu tư chuyển vốn của họ vào các tệ trú ẩn an toàn, chẳng hạn như các Franc. Lý do chính cho điều đó là một mùa thu trở lại của thị trường chứng khoán và giá dầu. Ngoài ra, Franc đã được hỗ trợ bởi người đứng đầu tuyên bố Thụy Sĩ NB về những hạn chế của các biện pháp kích thích kinh tế, làm giảm mối quan tâm của một khả năng can thiệp thị trường của cơ quan quản lý.

Hỗ trợ và kháng cự

Bollinger Bands trên biểu đồ hàng ngày quay theo chiều ngang, trong khi mức giá vẫn còn khá rộng. MACD đang cố gắng để chuyển xuống đã hình thành một tín hiệu bán yếu. Stochastic đang giảm và tiếp cận vùng quá bán.

Các chỉ khuyên bạn nên chờ đợi tín hiệu kinh doanh rõ ràng hơn.

Mức hỗ trợ: 0.9879 (Thấp địa phương), 0.9851 (địa phương thấp), 0.9818, 0.9784, 0.9755, 0.9717, 0.9693, 0.9659 (ngày 11 tháng 2 thấp).

Ngưỡng kháng cự: 0.9900 (trung học địa phương), 0.9920, 0.9940, 0.9971, 1.0000 (tâm lý mức độ quan trọng), 1.0032, 1.0067, 1.0100, 1.0123, 1.0166.

Lời khuyên giao dich

Vị trí dài có thể được mở ra sau khi đột phá và củng cố trên mức 0.9900 (với các tín hiệu chỉ số thích hợp) với mục tiêu tại 0.9940, 1.0000 và dừng lỗ tại 0.9865. Hiệu lực - 2-3 ngày.

Vị trí ngắn có thể được mở ra sau khi các sự cố của mức 0.9850 với mục tiêu tại 0.9800, 0.9775 và dừng lỗ tại 0.9890. Hiệu lực - 2-3 ngày.

USD/CHF: cặp đang giảm

USD/CHF: cặp đang giảm
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi