Số liệu về GDP trong quý thứ tư ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Trên cơ sở năm qua năm, GDP của Anh dự kiến ​​sẽ vẫn không đổi ở mức 1,9%. Các chỉ số phản ánh giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất của Anh. Các dữ liệu được theo sau là một biện pháp của tăng trưởng kinh tế hay suy thoái. Một kết quả cao tăng cường Pound, trong khi một kết quả thấp, trái lại, làm suy yếu đồng tiền quốc gia.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi