Số liệu về sản xuất công nghiệp trong quý thứ tư ở Thụy Sĩ tại 10:15 (GMT+2). Các chỉ số đại diện cho sản lượng công nghiệp ở Thụy Sĩ. Một sự tăng trưởng của chỉ số là yếu tố tích cực cho nền kinh tế và tăng cường Franc.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi