Gfk khảo sát niềm tin tiêu dùng tháng ba ở Đức lúc 9:00 am (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​giảm 9,3 từ 9,4 điểm. Chỉ số này dựa trên cuộc khảo sát phản ứng của người tiêu dùng liên quan đến cách tự tin rằng họ đã giảm về nền kinh tế Đức. Một kết quả trên 0 đại diện cho sự lạc quan và tăng cường EUR.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi