Gfk khảo sát niềm tin tiêu dùng tháng ba ở Đức lúc 9:00 am (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​giảm 9,3 từ 9,4 điểm. Chỉ số này dựa trên cuộc khảo sát phản ứng của người tiêu dùng liên quan đến cách tự tin rằng họ đã giảm về nền kinh tế Đức. Một kết quả trên 0 đại diện cho sự lạc quan và tăng cường EUR.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi