Dữ liệu về New Home Sales cho tháng Giêng ở Mỹ lúc 5:00 pm (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ được giảm xuống -4.4% từ 10,8%. Đây là một chỉ số quan trọng của thị trường bất động sản Mỹ. Một đọc thấp làm suy yếu đồng đô la Mỹ.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi