Dữ liệu về Markit số PMI dịch vụ tháng Hai ở Mỹ lúc 4:45 pm (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ tăng lên 53,5 từ 53,2 điểm. Chỉ số này dựa trên cuộc khảo sát của giám đốc điều hành của các công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến quan điểm của họ về điều kiện kinh tế hiện nay trong khu vực và triển vọng tương lai của nó. Một đọc trên 50 được coi tích cực và tăng cường Dollar Mỹ.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi