UBS tiêu thụ chỉ thị cho tháng Giêng ở Thụy Sĩ tại 09:00 (GMT+2). Chỉ số này được dựa trên 5 chỉ số kinh tế: bán xe, tình cảm của người tiêu dùng, doanh số bán lẻ, số lượng các khách sạn trong nước qua đêm, thẻ tín dụng giao dịch. Một kết quả cao tăng cường Franc, một đọc thấp làm suy yếu Franc.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi