UBS tiêu thụ chỉ thị cho tháng Giêng ở Thụy Sĩ tại 09:00 (GMT+2). Chỉ số này được dựa trên 5 chỉ số kinh tế: bán xe, tình cảm của người tiêu dùng, doanh số bán lẻ, số lượng các khách sạn trong nước qua đêm, thẻ tín dụng giao dịch. Một kết quả cao tăng cường Franc, một đọc thấp làm suy yếu Franc.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi