Dữ liệu về trùng Index cho tháng mười hai ở Nhật Bản 07:00 (GMT+2). Chỉ số này dựa trên 11 chỉ tiêu và theo dõi tình hình kinh tế hiện nay ở trong nước. Giá trị trên 50 cho thấy tăng trưởng kinh tế và tăng cường Yên. Các giá trị dưới 50 đại diện cho suy thoái kinh tế và làm suy yếu đồng yên.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi