Dữ liệu về niềm tin tiêu dùng cho tháng mười hai lúc 05:00 (GMT+2) ở Mỹ. Chỉ số này được dự kiến ​​sẽ giảm 98,1-97,4 điểm. Nó đại diện cho sự tự tin của người tiêu dùng trong điều kiện kinh tế hiện nay ở trong nước. Giá trị cao hơn mong đợi có thể tăng cường Dollar Mỹ.
Các tài liệu được công bố trên trang này được sản xuất bởi LiteForex và không nên được coi là việc cung cấp các tư vấn đầu tư cho các mục đích của Chỉ thị 2004/39/EC; hơn nữa nó đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm đối phó trước sự phổ biến các nghiên cứu đầu tư.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi