Dữ liệu về các IFO - Môi trường kinh doanh cho tháng Hai là do lúc 11:00 (GMT+2) ở Đức. Chỉ số này được dự kiến ​​sẽ giảm 107,3-106,8 điểm. Nó được dựa trên khảo sát của hơn 700 giám đốc điều hành liên quan đến quan điểm của họ về điều kiện kinh tế hiện nay ở trong nước. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số có thể tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi