Số liệu về GDP trong quý IV của năm 2015 lúc 09:00 (GMT+2) ở Đức. Trên cơ sở quý-to-quý, chỉ số dự kiến ​​sẽ vẫn không thay đổi ở mức 0.3%. Các chỉ số đại diện cho tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được tạo ra tại Đức trong năm. Giá trị cao hơn mong đợi có thể tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi