Dữ liệu về Chicago Fed Index Hoạt động Quốc gia vì tháng Giêng ở Mỹ lúc 3:30 pm (GMT+2). Các chỉ số phản ánh tình hình kinh tế trong khu vực. Một kết quả trên 0 là một tín hiệu thuận lợi và có thể tăng cường Dollar Mỹ. Một kết quả dưới 0, ngược lại, có thể ảnh hưởng đến USD.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi