Dữ liệu về Markit Sản xuất PMI tháng Hai trong khu vực đồng euro lúc 11:00 am (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ được giảm xuống 52,2 từ 52,3 điểm. Chỉ số này được dựa trên một cuộc khảo sát của giám đốc điều hành của công ty sản xuất liên quan đến đánh giá của họ về tình hình kinh tế hiện nay. Một kết quả trên 50 là một tín hiệu thuận lợi và có thể tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi