Xu hướng hiện tại

Hôm qua đồng USD mạnh lên so với Euro trong bối cảnh công bố dữ liệu thuận lợi về đơn thất nghiệp lần đầu tại Mỹ. Các chỉ số đứng ở 262K so với dự báo của 275K.

Tài khoản hiện tại của khu vực đồng euro đã tăng lên 41.4 tỷ. Các chỉ số có tác dụng hạn chế trên thị trường nhưng nói chung dữ liệu thuận lợi có thể hỗ trợ đồng tiền châu Âu.

Hôm nay sự chú ý cần phải được trả cho công bố chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số có thể tăng cường USD trong khi một kết quả dưới đây dự báo sẽ ảnh hưởng đến tiền tệ của Mỹ.

Hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp giá đang giao dịch gần dải Bollinger trung. giá vẫn trên MA50, MA100 và MA144, tất cả các đạo diễn theo chiều ngang. MACD histogram trong vùng tích cực và khối lượng của nó đang dần dần rơi xuống. ADX đang giảm; dòng DI qua mỗi khác và hướng xuống là tốt.

Mức hỗ trợ: 1.1045, 1.0995, 1.0945, 1.0915, 1.0863, 1.0800, 1.0770, 1.0525.

Ngưỡng kháng cự: 1.1110, 1.1155, 1.1247, 1.1326.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 1.1045 với các mục tiêu ở 1.0995 và dừng lỗ tại 1.1085.

Vị trí dài có thể được mở từ mức 1.1110 với các mục tiêu ở 1.1150 và dừng lỗ tại 1.1085.

Hiệu lực - 1-2 ngày.

EUR/USD: phân tích tổng hợp
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi