Dữ liệu về doanh số bán lẻ cho tháng mười hai ở Canada lúc 3:30 pm (GMT+2). Trên cơ sở năm qua năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ được giảm xuống -0.6% từ 1,7%. Các dữ liệu có sự thay đổi trong khối lượng hàng hóa bán ra của các nhà bán lẻ. Một mùa thu trong các chỉ số có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Canada.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi