Xu hướng hiện nay

Hôm qua các cặp tiếp tục giảm mặc dù việc công bố số liệu thống kê nghèo ở Nhật Bản.

Xuất khẩu trong tháng giảm 12,9% mà ra hơi tồi tệ hơn so với mong đợi của các nhà kinh tế. Động thái của nhập khẩu vẫn không thay đổi vì nó cho thấy một sự suy giảm 18%. Thâm hụt cán cân thương mại lên tới 645.800.000.000 Yên trong khi các nhà kinh tế dự kiến ​​thâm hụt 680 tỷ.

Một lợi ích cho Yên vẫn mức cao do nhà đầu tư không chắc chắn về tình trạng của nền kinh tế thế giới và định hướng chính sách tiền tệ hơn nữa ở Mỹ. Sự tăng trưởng về Yên không bị ảnh hưởng bởi khả năng can thiệp thị trường của Ngân hàng Nhật Bản không.

Hỗ trợ và kháng cự

Bollinger Bands trên biểu đồ hàng ngày đang di chuyển xuống trong khi mức giá được thu hẹp. MACD tiếp tục giảm và hình thành một tín hiệu bán yếu của nó. Stochastic quay gần vùng quá mua và rơi xuống.

Các chỉ số đề nghị các vị trí ngắn.

Mức hỗ trợ: 113.00 (Thấp địa phương), 112.50, 112.00, 110.97 (11 tháng 2 thấp).

Ngưỡng kháng cự: 113.50 (địa phương cao), 113.85, 114.20, 115.00 (10 Tháng 2 cao), 115.56, 116.00, 116.50, 117.00, 117.52 (ngày 08 tháng 2 cao), 118.00, 118.35.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí ngắn có thể được mở từ giá hiện tại với mục tiêu tại 110.75 và dừng lỗ tại 113.50. Hiệu lực - 1-2 ngày.

Vị trí dài có thể được mở từ mức 114.00 với mục tiêu tại 118.60 và dừng lỗ tại 113.20. Hiệu lực - 2-4 ngày.

USD/JPY: mùa thu trở lại

USD/JPY: mùa thu trở lại
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi