Dữ liệu về chỉ số giá sản xuất tháng Giêng ở Đức vào lúc 10:00 (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ tăng lên 0,3% từ -0,5%. Các chỉ số theo dõi động thái của giá bán buôn trên thị trường sơ cấp. Nói chung, một sự tăng trưởng các chỉ số có thể tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi