Dữ liệu về Fed Khảo sát sản xuất Philadelphia lúc 03:30 (GMT+2). Theo dự báo, chỉ số sẽ tăng từ -3.5 đến -2.8 điểm. Chỉ số này được biên soạn từ một cuộc khảo sát hàng tháng của một trăm của các nhà sản xuất hàng đầu tại Philadelphia về quan điểm của họ về điều kiện kinh tế hiện nay và triển vọng kinh tế trong 6 tháng tới.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi