Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp tháng Giêng lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Chỉ số này được dự kiến ​​sẽ vẫn không thay đổi ở mức 5.8%. Các chỉ số cho thấy tỷ lệ thất nghiệp từ tổng số khả năng làm việc. Một sự tăng trưởng trong hình là một yếu tố tiêu cực cho nền kinh tế và dẫn đến sự suy yếu trong Dollar Úc.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi