Số liệu về sản xuất công nghiệp tháng Giêng ở Mỹ lúc 4:15 pm (GMT+2). Các dữ liệu phản ánh khối lượng sản xuất công nghiệp trong nước và được theo sau là một trong những chỉ số quan trọng của nền kinh tế. Một sự tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp có thể tăng cường Dollar Mỹ.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi